SOAL JAWAB

Bagaimanakah Pendudukan Zionis Mensasarkan Murabiteen?

Murabiteen dan Murabitat, atau Murabito Al-Aqsa adalah kumpulan-kumpulan dan individu dari Kota al-Quds (Baitulmaqdis) dan sekitarnya, dan penduduk Islam [warga Palestin] di tanah yang diduduki pada tahun 1948.         Mereka mengorbankan

Siapakah Murabiteen? Apakah Kepentingan Peranan Mereka?

Murabiteen dan Murabitat, atau Murabito Al-Aqsa adalah kumpulan-kumpulan dan individu dari kota Al-Quds (Baitulmaqdis) dan sekitarnya, dan penduduk Islam [warga Palestin] di tanah yang diduduki pada tahun 1948. Mereka mengorbankan