Ruwak di Masjid al-Aqsha

by admin
4259 views

Ruwak adalah jalan panjang yang terletak antara dua barisan tiang disisi masjid Al-Aqsha. Fungsi ruwak adalah untuk membantu jama’ah yang akan melaksanakan shalat di masjid al-Aqsha dengan melewati jalan ini sehingga dapat terhindar dari teriknya sinar matahari atau cuaca buruk lainnya. Ruwak berada di sepanjang pagar masjid al-Aqsha. Karena bentuk masjid al-Aqsha persegi panjang, maka seharusnya terdapat empat ruwak, namun berhubung sisi sebelah selatan masjid al-Aqsha sudah terdapat masjid Al-Qibli, maka tidak ada ruwak di sana.  Secara umum di masjid Al-Aqsha terdapat dua ruwak: Pertama, Ruwak Syamali (Utara) dan kedua, Ruwak Gharbi (Barat). Walaupun pernah ada salah seorang traveler dunia bernama Nashir Khasru mengatakan telah menemukan ruwak syarqi qadim (lorong timur kuno) di pagar timur masjid al-Aqsha pada masa Fathimiyah, tapi ruwak ini tidak terlihat peninggalannya. 

  1. Ruwaq Gharbi (Lorong Barat)

Ruwaq Gharbi: Koridor tertutup terdiri dari 55 kubah sepanjang sisi barat al-Aqsha. Dimulai dari pintu Al-Ghawanimah di barat laut masjid al-Aqsha hingga pintu Al-Magharibah di barat daya masjid. 

Dibangun secara bertahap selama 30 tahun pada masa Mameluk antara tahun 707-737 H./1307-1336 M. Tujuan dibangunnya ruwak ini adalah untuk memudahkan pejalan kaki menyisiri sisi barat masjid. Karena letak ruwaknya disepanjang pagar barat masjid al-Aqsha, jalanan di ruwak gharbi ini diselingi dengan beberapa landmark lainnya diantaranya: pintu-pintu, madrasah dan menara yang berada di sisi barat. 

Disebabkan oleh faktor pembangunan terowongan bawah tanah oleh penjajah zionis sepanjang pagar barat masjid al-Aqsha, maka ada beberapa landmark di sekitar ruwak menjadi retak dan hancur. 

Ruwaq Gharbi

  1. Ruwaq Syamali (Lorong Utara)

Ruwaq Syamali: Lorong (Koridor) tertutup sepanjang sisi utara al-Aqsha. Dimulai dari pintu Al-Asbat di sisi timur laut masjid al-Aqsha hingga madrasah Al-Umariyah di sisi barat. Tidak diketahui siapa yang pertama kali membangun ruwak ini. Ada yang menyebutkan sudah dibangun ketika masa Umawiyah. Tapi kalau dilihat dari bentuk bangunan sekarang, ruwak tersebut dibangun secara bertahap pada masa Ayyubiyah dan Mameluk antara tahun 610-769 H./1213-1367 M. Ruwak syamali saat ini terdiri dari beberapa madrasah yang tersebar di sisi utara masjid al-Aqsha. Diantaranya, madrasah tsanawiyah Al-Aqsha Asy-Syar’iyah khusus putra dan madrasah Riyadhu Al-Aqsha.