SOAL JAWAB

Bolehkah Dajjal Memasuki Masjid al-Aqsa?

Masjid al-Aqsa adalah salah satu dari empat masjid yang Dajjal tidak akan masuk sepertimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini jelas menggambarkan kepentingan dan kesucian empat masjid ini. Nabi

Siapakah yang membina Masjid al-Aqsa?

Kebanyakan ulama percaya bahawa malaikat ataupun Adam AS yang membina Masjid al-Aqsa empat puluh tahun selepas Masjid al-Haram dibina. Dalam sebuah hadis daripada Abu Dharr al-Ghafari RA, beliau meriwayatkan bahawasanya

Apakah maksud “al-Aqsa”?

Dalam usaha untuk memahami sebab di sebalik nama Masjid al-Aqsa, kita terlebih dahulu perlu memahami maksud perkataan “al-Aqsa” dalam Bahasa Arab dan ia bermaksud “paling jauh”. Jadi, nama “Masjid Al-Aqsa”