Pernahkah Rasulullah SAW Menyarankan Para Sahabatnya Tinggal di Baitulmaqdis?

by admin
1222 views

Terdapat sunnah yang menunjukkan Rasulullah SAW telah menggesa beberapa sahabatnya tinggal di Baitulmaqdis untuk mendekati Masjid al-Aqsa dan menerima berkat menunaikan solat di sana. Di antara para sahabat baginda, Shaddad ibn Aws dan Thi al-Asabi (atau: al-Khuzai) r.a..

Shaddad Ibn Aws juga menghabiskan sisa hidupnya tinggal berdekatan dengan Masjid al-Aqsa di Baitulmaqdis, sebagaimana yang ditakdirkan oleh Nabi (saw). Shaddad pernah merungut kepada Nabi bahawa “Bumi makin menghimpit kepadaku.”

Nabi SAW berkata,” Jangan risau. Sham akan ditaklukkan dan Baitulmaqdis akan ditawan dan kamu dan anak-anakmu akan menjadi imam di sana, jika Allah kehendaki. “1

Sesungguhnya, Shaddad tinggal di Baitulmaqdis dan al-Aqsa sebagai imam sehingga dia meninggal dunia, serta meninggalkan ramai keturunannya di sana.

Shaddad bukanlah satu-satunya sahabat yang digalakkan oleh Nabi untuk tinggal di Baitulmaqdis. Contohnya, sahabat Thi al-Asabi didorong oleh kata-kata Nabi SAW dan berpindah ke al-Aqsa.

Beliau berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah SAW,” Wahai Rasulullah, jika kami tinggal di suatu tempat selepas kewafatanmu, di manakah tuan perintahkan ? “Nabi SAW berkata,” Tinggallah di Baitulmaqdis supaya jika kamu mempunyai keturunan , mereka akan pergi ke masjid “Di samping itu, terdapat ramai sahabat yang akrab pada al-Aqsa dengan hati dan jiwa mereka: Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Safiyya bint Huyayy, Muaz bin Jabal, Bilal ibn Rabah, Ayad bin Ghanam, Abdullah bin Omar, Khalid ibn al-Walid, Abu Dzarr al-Ghiffari, Abu al-Darda ‘Uwaymar, Ubadda ibn al-Samit, Salman al-Farisi, Abu Masud al-Ansari, Tamim al- bin Zaid, Abu Huraira, Abdullah bin Amr ibn al-Aas, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Auf bin Malik dan Abu Jumaa al-Ansari (Semoga Allah memberkati mereka semua).

Related Articles