by admin

Derma Sekarang

Serangan ganas pihak Zionist terhadap Masjid Al-Aqsa dan kota Baitulmaqdis semakin meningkat saban hari.

Sumbangan yang anda salurkan membantu kami melindungi Al-Aqsa dan menambah keteguhan warga Baitulmaqdis melalui
projek-projek amal dan pendidikan.

Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud:
“Ziarah dan solatlah di sana (Baitulmaqdis). Sekiranya tidak mungkin (ziarah dan solat) maka kirimkanlah minyak untuk lampu-lampu (bagi menerangi masjid)”.

How To Donate

Yayasan Al-Quds Malaysia berusaha untuk menyediakan sokongan kewangan untuk Al Masjid Al Aqsa dan penduduk Baitulmaqdis melalui beberapa siri projek amal.

Jutaan umat Islam terhalang dari sumber yang tepat dan komprehensif berkaitan Masjid Al-Aqsa. Berikan sumbangan anda untuk membangunkan dan memperbaiki kualiti ensiklopedia dan menerbitkannya ke dalam bahasa lain.

Yayasan Al-Quds Malaysia bertujuan menyediakan bantuan kewangan kepada Masjid Al-Aqsa dan penduduk Baitulmaqdis melalui pelbagai siri kerja-kerja amal.

Get In Touch With Us