Al-Aqsa dalam sejarah

Masjid Al-Aqsa Semasa Pendudukan Salibi

Sebelum penaklukan  Islam pada 16 HD / 636 AD, iaitu di era pendudukan Tentera Salib di Jerusalem (al-Quds) adalah suatu masa yang paling dahsyat dan paling sukar dalam sejarah kota tersebut secara umumnya dan Masjid al-Aqsa khususnya.

Seni bina Al-Aqsa

Muzium Islam

Majlis Islam Tertinggi merupakan pengasas kepada muzium Islam pada tahun 1341 H bersamaan 1923 M. Pada awalnya, ia merupakan sebuah muzium yang terletak di Ribath al-Mansuri iaitu berhampiran dengan Pintu

Al-Aqsa dalam Islam

Kepentingan Masjid Al-Aqsa kepada Sahabat

Dr. Sharif Abushammala CEO of al-Quds Foundation Malaysia Bagi memahami kepentingan Masjid al-Aqsa dalam Islam, kita perlu membincangkan kepentingan dan kedudukannya dari kaca mata dan hati para sahabat Rasulullah (S.A.W).

Al-Aqsa dalam sejarah

Sejarah Masjid al-Aqsa: Penubuhan Awal

Oleh kerana Masjid al-Aqsa begitu signifikan dalam Islam, ia juga menjadi pusat keberkatan dan merupakan masjid kedua yang dibina di bumi. Tambahan pula, sejarahnya masyhur dan dikaitkan pula dengan Masjid al-Haram di mana para nabi pernah berdoa kepada Allah dan mendirikan solat, dan menyampaikan ajaran mereka dari mimbarnya.

Al-Aqsa dalam Islam

Masjid al-Aqsa dalam Sunnah an-Nabawiyah

Oleh: Dr. Sharif Abu Shammalah CEO of al-Quds Foundation Malaysia Di dalam sunnah an-Nabawiyah, hadis-hadis serta peristiwa yang berlaku banyak diceritakan mengenai keagungan kedudukan Masjid al-Aqsa, kelebihan dan kesuciannya serta

Seni bina Al-Aqsa

Kubah-kubah Al-Aqsa

Di dalam Masjid al-Aqsa terdapat beberapa buah kubah cantik yang menghiasi halaman masjid. Kesemua kubah ini telah dibina semenjak pemerintahan Islam lagi bermula dari zaman Umaiyah hinggalah ke zaman pemerintahan

Seni bina Al-Aqsa

Mimbar-Mimbar Al-Aqsa

Mimbar Salahuddin al-Ayyubi Mimbar ini telah dibina atas arahan Nuruddin az-Zanki pada tahun 564 H bersamaan 1168 M untuk diletakkan di dalam Masjid al-Aqsa selepas berjaya membebaskannya daripada tentera salib. Walau

Loading

Ask us about Masjid Al-Aqsa

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.