Al-Aqsa diancam bahaya

Yahudisasi di al-Aqsa: Konsep dan Ideologi

“Yahudisasi” merupakan istilah yang merujuk kepada pelaksanaan dan polisi-polisi yang dikenakan ke atas kota al-Aqsa oleh rejim Zionis bersama dengan persatuan “Ma’bad”. Dasar ini bertujuan untuk menghapuskan identiti agama Islam, ketamadunan, demografi penduduk Muslim dan Arab serta Masjid al-Aqsa. Matlamat akhirnya ialah mereka ingin mengubah identiti kota al-Aqsa ini menjadi hak milik Yahudi sepenuhnya. Justeru, bagi merealisasikan dasar ini, mereka telah memfokuskannya kepada tiga perkara, iaitu:

Al-Aqsa diancam bahaya

Perincian penuh mengenai “Pencerobohan di al-Aqsa”

Istilah “pencerobohan” merujuk kepada puak Israel yang “masuk” ke dalam Masjid al-Aqsa untuk bersiar-siar di dalamnya sambil mendapat perlindungan daripada polis penjajah. Bagi menormalisasikan istilah “pencerobohan” ini supaya tidak mencerminkan penolakan hak untuk menceroboh, mereka telah menggunakan ungkapan “mendaki ke Jabal Haikal” yang merupakan ungkapan agama dan membawa maksud yang hampir sama dengan “haji”.

Seni bina Al-Aqsa

Sekolah-sekolah Al-Aqsa

Semenjak awal kewujudannya, Masjid al-Aqsa sangat aktif dengan segala bentuk gerakan keilmuan seperti pengajian al-Quran, Hadis dan Fiqh Islam. Demi memastikan kesinambungannya, maka wujudnya bangunan madrasah iaitu sekolah yang merupakan

Seni bina Al-Aqsa

Pengenalan Al-Aqsa

Masjid al-Aqsa al-Mubarak terletak di bahagian tenggara bandar al-Quds (yang dinamakan pada hari ini sebagai Kota Lama). Al-Aqsa merupakan nama bagi seluruh kawasan yang dikelilingi oleh tembok Masjid al-Aqsa, termasuklah semua ruang solat yang terdapat di dalamnya seperti Masjid al-Qibli (yang terletak di bahagian selatan) dan Kubah as-Sakhrah (yang terletak di pusat masjid), ditambah dengan 200 mercu tanda dan bangunan lain seperti masjid-masjid, ruang-ruang solat, kubah-kubah, pintu-pintu gerbang, menara-menara azan, khulwat (bilik yang digunakan para sufi untuk beruzlah), ruwaq (lorong), sekolah-sekolah, sabil (tempat wuduk dan air bersih), masthabah, mihrab-mihrab, mimbar-mimbar, telaga-telaga dan perpustakaan.

Seni bina Al-Aqsa

Muzium Islam

Majlis Islam Tertinggi merupakan pengasas kepada muzium Islam pada tahun 1341 H bersamaan 1923 M. Pada awalnya, ia merupakan sebuah muzium yang terletak di Ribath al-Mansuri iaitu berhampiran dengan Pintu

Pelindung Al-Aqsa

Al-Murabita al-Natsheh Dakwaan: Melaungkan Kebesaran Allah

Al-Murabita Sahar al-Natsheh telah berulang kali ditangkap oleh rejim Zionis atas tuduhan “ribat” di Masjid al-Aqsa dan menghasut orang ramai untuk bersamanya. Kehadiran beliau secara terus-menerus di Masjid al-Aqsa telah menimbulkan kebencian pihak Israel terhadapnya.

Seni bina Al-Aqsa

Tembok Al-Buraq

Terletak di tembok barat Masjid al-Aqsa dan merupakan sebahagian daripadanya. Tembok ini adalah hak milik umat Islam. Namanya diambil bersempena peristiwa Isra’ di mana kawasan Rasulullah SAW telah mengikat haiwan

Al-Aqsa dalam Islam

Masjid al-Aqsa dalam Sunnah an-Nabawiyah

Di dalam sunnah an-Nabawiyah, hadis-hadis serta peristiwa yang berlaku banyak diceritakan mengenai keagungan kedudukan Masjid al-Aqsa, kelebihan dan kesuciannya serta keperihatinan Nabi SAW dan para sahabat Baginda SAW terhadapnya. Antara

Ask us about Masjid Al-Aqsa

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.