Al-Aqsa diancam bahaya

Yahudisasi di al-Aqsa: Konsep dan Ideologi

“Yahudisasi” merupakan istilah yang merujuk kepada pelaksanaan dan polisi-polisi yang dikenakan ke atas kota al-Aqsa oleh rejim Zionis bersama dengan persatuan “Ma’bad”. Dasar ini bertujuan untuk menghapuskan identiti agama Islam, ketamadunan, demografi penduduk Muslim dan Arab serta Masjid al-Aqsa. Matlamat akhirnya ialah mereka ingin mengubah identiti kota al-Aqsa ini menjadi hak milik Yahudi sepenuhnya. Justeru, bagi merealisasikan dasar ini, mereka telah memfokuskannya kepada tiga perkara, iaitu:

Al-Aqsa dalam sejarah

1969: Pembakaran Al-Aqsa

Sejak penjajahan Israel ke atas bandar Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa tahun 1967 M, mereka telah berusaha tanpa henti untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan membangunkan kuil yahudi di atas tapaknya. Melalui siri yang panjang dari usaha-usaha dan pencabulan demi pencabulan, yang lebih ketara dari semua percubaan berikut adalah cubaan membakar Al-Aqsa pada 21 Ogos 1969 M.

Seni bina Al-Aqsa

Sabil Al-Aqsa

Sabil merupakan salah satu bekalan air yang terdapat di dalam Masjid al-Aqsa. Ia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan air minuman serta mengambil wuduk. Terdapat kira-kira 14 buah sabil di dalam

Al-Aqsa diancam bahaya

Percubaan untuk Membakar and Meletupkan Masjid Al-Aqsa

Pasukan pendudukan Zionis telah berusaha untuk meruntuhkan Masjid al-Aqsa sejak sebelum permulaan penjajahan mereka terhadap Palestin. Dengan menduduki bahagian timur al-Quds, di mana terletaknya Kota Lama itu, Masjid al-Aqsa menjadi sasaran langsung kepada Zionis, melalui beberapa serangan yang berulang-kali, bertujuan untuk menghancurkan Masjid tersebut untuk membina “Kuil” Yahudi Pada runtuhannya.

Seni bina Al-Aqsa

Masjid-masjid dan ruang solat Al-Aqsa

Seperti yang diketahui, setiap sudut dan kawasan di dalam Masjid al-Aqsa adalah merupakan sebahagian daripadanya. Kesemua kawasan tersebut mengandungi hukum dan kelebihan yang sama dari segi ganjaran pahalanya atau kesuciannya. Masjid al-Aqsa terdiri daripada beberapa ruang solat dan masjid yang berbumbung.

Al-Aqsa dalam Islam

Masjid al-Aqsa dalam al-Quran al-Karim

Masjid al-Aqsa yang telah dijajah memiliki kedudukan yang sangat besar dalam Islam, selepas dua buah masjid suci iaitu Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi.

Al-Aqsa dalam Islam

Keberkatan Masjid al-Aqsa

Seseorang tidak boleh membincangkan tentang Masjid al-Aqsa yang diberkati tanpa terlebih dahulu merujuk kepada konsep “keberkatan”. Allah sentiasa menyebut “yang diberkati” apabila menyebut Masjid al-Aqsa.

Seni bina Al-Aqsa

Mimbar-Mimbar Al-Aqsa

Mimbar Salahuddin al-Ayyubi Mimbar ini telah dibina atas arahan Nuruddin az-Zanki pada tahun 564 H bersamaan 1168 M untuk diletakkan di dalam Masjid al-Aqsa selepas berjaya membebaskannya daripada tentera salib. Walau

Ask us about Masjid Al-Aqsa

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.